Materiały źródłowe

Główny Urzęd Statystyczny

GUS zbiera informacje praktycznie o wszystkim, o inflacji, wzroście gospodarki, zamożności społeczeństwa i jego nastrojach

Otwórz dokument