Nasza redakcja

Joanna Lebiedź

Pośrednik nieruchomości

Członek WSPON i PFRN, działająca aktywnie w strukturach organizacji zawodowych. Nagradzana licznymi nagrodami branżowymi. Autor szkoleń prowadzonych dla pośredników i kandydatów do zawodu. Wykładowca na uczelniach wyższych na kierunkach branżowych.