Prawo

Umowa ustanowienia służebności przesyłu

Jak napisać umowę ustanowienia służebności przesyłu? Co powinna zawierać dobra umowa? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jej tworzeniu?

Łukasz Jasiński,
Gmina może wywłaszczyć właściciela gruntu, jeśli buduje drogę

W mojej okolicy planowana jest budowa drogi. Jeden z wariantów przebiegu tej drogi prowadzi przez moją działkę, co może dla mnie oznaczać wywłaszczenie. Czy gmina, bo to ona buduje tę drogę, ma prawo wywłaszczyć moją własność? Co w zamian dostanę?

Marek Siudaj,