Prawo

Dziedziczenie ustawowe mieszkania w polskim prawie spadkowym.

Mieszkanie można otrzymać w spadku zarówno na podstawie testamentu, jak i przepisów ustawy. Dziedziczenie może dotyczyć całości lub części lokalu. Jakie są zasady tego procesu wynikające z kodeksu cywilnego?

Łukasz Jasiński,
Czy darowiznę mieszkania można cofnąć?

Darowiznę nieruchomości można odwołać, natomiast jest to bardzo skomplikowane. Darowizna nie może zostać odwołana w sposób dowolny, a jedynie gdy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie i w ściśle określonych przypadkach.

Beata Kloc,