Polityka prywatności

Polityka prywatności obraz

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i cookies określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://mieszkanie.pl/ („Serwis”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851380, NIP: 7010995330, REGON: 386885568 (dalej „my” lub „Mieszkanie.pl”).

Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: kontakt@mieszkanie.pl

lub

(b) pisemnej na adres: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP, adres URL, żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu lub aplikacji, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookie (ciasteczka)”.

Możemy również zbierać Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zbieranych danych należą w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie podstawowych danych kontaktowych jest niezbędne w celu obsługi Twojego zapytania.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Odwiedzając takie strony internetowe każdorazowo zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności tam obowiązującymi.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu obsługi Twojego zapytania oraz prowadzenia komunikacji w tym zakresie, zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, ustaleniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów wskazanych powyżej. Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Twojego zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do jego obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu).

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na naszą rzecz usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

(a) kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;

(b) dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;

(c) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

(d) wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z korzystaniem z Serwisu nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Piliki cookie (ciasteczka)

Serwis używa plików, zwanych cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a) świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;

b) prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;

c) dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

b) stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne.

Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.