Najnowsze

Wiadomości

Partner serwisu

Advertisement
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustaloną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 6.07.2020r. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w BNP Paribas Banku Polska S.A („Bank") rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących współkredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania oraz skorzystają z ubezpieczenia na życie1 przez 5 lat oferowanego za pośrednictwem Banku. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Szczegółowe informacje o kredycie, rachunku i ubezpieczeniu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 1Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy 147418918 zł w całości wpłacony.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustaloną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 6.07.2020r. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w BNP Paribas Banku Polska S.A („Bank") rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących współkredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania oraz skorzystają z ubezpieczenia na życie1 przez 5 lat oferowanego za pośrednictwem Banku. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Szczegółowe informacje o kredycie, rachunku i ubezpieczeniu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 1Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy 147418918 zł w całości wpłacony.

Prawo

Finanse

Porady i inspiracje

Eksperci

Partner serwisu

Advertisement
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustaloną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 6.07.2020r. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w BNP Paribas Banku Polska S.A („Bank") rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących współkredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania oraz skorzystają z ubezpieczenia na życie1 przez 5 lat oferowanego za pośrednictwem Banku. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Szczegółowe informacje o kredycie, rachunku i ubezpieczeniu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 1Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy 147418918 zł w całości wpłacony.
RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustaloną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 6.07.2020r. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w BNP Paribas Banku Polska S.A („Bank") rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie" wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących współkredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania oraz skorzystają z ubezpieczenia na życie1 przez 5 lat oferowanego za pośrednictwem Banku. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. Szczegółowe informacje o kredycie, rachunku i ubezpieczeniu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 1Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego, uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy 147418918 zł w całości wpłacony.